Taksacja

10.12 2014
  • Opisy taksacyjne pod wyłączenia gruntów z produkcji leśnej.
  • Uproszczone plany urządzania lasu oraz inwentaryzację lasu.
  • Plany ochrony przyrody rezerwatów, użytków ekologicznych, stanowisk dokumentacyjnych.