16.03 2018

Mieszkańcy drzew – ptaki

Spotkanie pierwsze – szpak zwyczajny

Wiosna! Zeszły tydzień obfitował w pogodne i ciepłe dni, co zaowocowało wzmożoną ptasią aktywnością. W sobotni poranek nad starorzeczem Młynówki Królewskiej w Krakowie udało się obserwować godową aktywność szpaków. Obsiadły starą dziuplastą wierzbę, śpiewom nie było końca.

Spotkanie drugie – drozd śpiewak 

Natomiast wtorkowa wyprawa do Parku Zabytkowego w Polance Hallera przyniosła mi spotkanie z prawdziwym śpiewakiem, jego pełen niuansów i ozdobników śpiew niósł się po całej dolinie skupiając na sobie uwagę. Nie trwało długo zlokalizowanie artysty, który z konaru wierzby dawał swój koncert. Po chwili sfrunął na łąkę na posiłek i tu dał się podejść.