• BUMA S.A.

  2017

  Ocena przyrodnicza drzew przeznaczonych do usunięcia

 • LOCUS sp z o.o.

  2017

  Operat taksacyjny dla działek leśnych w związku z opracowywaniem MPZP dla Gminy Czernichów

 • 4Gardens sp. c.

  2017

  Raport ekologiczny wg standardów BREEAM New Construction dla obiektu IKEA ZABRZE

 • Murapol Architects Drive sp z o.o.

  2017

  Raport ekologiczny wg standardów BREEAM New Construction dla obiektu MURAPOL PARKI WARSZAWY

 • Porto Office B sp z o.o.

  2017

  Nadzór dendrologiczny w zakresie rozbudowy sieci energetycznej w ramach budowy obiektu biurowego

 • Gmina Miasta Sanoka

  2017

  Ekspertyza dendrologiczna 1 szt. drzew z wykorzystaniem tomografu sonicznego ARBORSONIC 3D

 • Województwo Podkarpackie

  2017

  Ekspertyza dendrologiczna 2 szt. drzew z wykorzystaniem tomografu sonicznego ARBORSONIC 3D

 • Studio Zieleni Monika Adamus

  Ekspertyza dendrologiczna 15 pomników przyrody z wykorzystaniem tomografu sonicznego ARBORSONIC 3D

 • Gmina Miasta Sanok

  2017

  Ekspertyza dendrologiczna 7 pomników przyrody z wykorzystaniem tomografu sonicznego ARBORSONIC 3D

 • Gmina Sanok

  2017

  Ekspertyza dendrologiczna 3 pomników przyrody z wykorzystaniem tomografu sonicznego ARBORSONIC 3D