• Gardena N.S.

  2014

  Raport ekologiczny wg wytycznych BREEAM in USE – dla 17 obiektów biurowych, usługowych i handlowych z terenu całego kraju

 • Gardena N.S.

  2014

  Raport ekologiczny wg wytycznych BREEAM dla inwestycji zlokalizowanej w Warszawie

 • Gardena N.S.

  2014

  Raport ekologiczny wg wytycznych BREEAM dla inwestycji zlokalizowanej w Inowrocławiu

 • BP Ekosystem Alina Rachwał

  2014

  Specjalistyczny przegląd drzew zieleni miejskiej dla dzielnicy Jeżyce w Poznaniu

 • Gardena N.S.

  2014

  Analiza wieku zadrzewień zlokalizowanych na terenie działek w Kraśniku

 • Gardena N.S. 

  2014

  Analiza wieku (model wzrostu) zadrzewień zinwentaryzowanych na działkach zlokalizowanych w Katowicach

 • Gardena N.S.

  2014

  Inwentaryzacja zadrzewień dla działek zlokalizowanych w Katowicach

 • GARDENA N.S.

  2014

  Inwentaryzacja zadrzewień dla działek zlokalizowanych przy ulicy Praskiej, Kraków