• Urząd Miasta BUKOWNO

  2015

  Ekspertyza dendrologiczna drzew z zakresu bezpieczeństwa

 • Zakłady Górniczo-Hutnicze Bolesław S.A.

  2015

  Wykonanie dokumentacji pod wyłączenie gruntów z produkcji leśnej

 • STP ELBUD sp. z o.o.

  2015

  Inwentaryzacja zieleni pod planowaną inwestycję

 • TAXUS UL sp z o.o.

  2014

  Taksacja lasów własności prywatnej dla obrębów ewidencyjnych z terenu SP WADOWICE, KRAŚNIK, NOWY SĄCZ

 • Urząd Miasta BUKOWNO

  2014

  Ekspertyza dendrologiczna – ochrona drzew na placu budowy

 • Urząd Gminy ZABIERZÓW

  2014

  Ekspertyza dendrologiczna – drzewa zieleni przyulicznej i pomnik przyrody

 • Urząd Miasta SANOK

  2014

  Ekspertyza dendrologiczna – pomnik przyrody

 • Zakłady Górniczo-Hutnicze Bolesław S.A.

  2014

  Wykonanie dokumentacji pod wyłączenie gruntów z produkcji leśnej

 • Zakłady Górniczo-Hutnicze Bolesław S.A.

  2014

  Analiza wieku dla zinwentaryzowanej zieleni

 • Zakłady Górniczo-Hutnicze Bolesław S.A.

  2014

  Inwentaryzacja zieleni z gospodarką zielenią