Inwentaryzacja

 • Inwentaryzacje zieleni pod planowane inwestycje wraz z projektami technicznymi zieleni zastępczej.
 • Inwentaryzacje terenów zielonych, parków miejskich, wiejskich i dworskich- w tym objętych nadzorem konserwatora zabytków.
 • Inwentaryzacje przyrodnicze na terenach gmin, powiatów wraz z waloryzacją przyrodniczą.
 • Projekty i wykonanie ścieżek przyrodniczych i edukacyjnych
 • Kompleksowy nadzór nad utrzymaniem ogrodów, parków oraz terenów zielonych.

Taksacja

 • Opisy taksacyjne pod wyłączenia gruntów z produkcji leśnej.
 • Uproszczone plany urządzania lasu oraz inwentaryzację lasu.
 • Plany ochrony przyrody rezerwatów, użytków ekologicznych, stanowisk dokumentacyjnych.

Ekspertyza

 • Raporty ekologiczne według standardów BREEAM – LE3, LE4, LE6.
 • Ekspertyzy dendrologiczne w zakresie bezpieczeństwa drzewa dla otoczenia.
 • Specjalistyczne badania drzew przy użyciu tomografu sonicznego ARBORSONIC 3D.
 • Ekspertyzy dendrologiczne – pomniki przyrody.
 • Raporty i prognozy oddziaływania inwestycji na środowisko.