Inwentaryzacja

10.12 2014
  • Inwentaryzacje zieleni pod planowane inwestycje wraz z projektami technicznymi zieleni zastępczej.
  • Inwentaryzacje terenów zielonych, parków miejskich, wiejskich i dworskich- w tym objętych nadzorem konserwatora zabytków.
  • Inwentaryzacje przyrodnicze na terenach gmin, powiatów wraz z waloryzacją przyrodniczą.
  • Projekty i wykonanie ścieżek przyrodniczych i edukacyjnych
  • Kompleksowy nadzór nad utrzymaniem ogrodów, parków oraz terenów zielonych.