Ekspertyza

10.12 2014
  • Raporty ekologiczne według standardów BREEAM – LE3, LE4, LE6.
  • Ekspertyzy dendrologiczne w zakresie bezpieczeństwa drzewa dla otoczenia.
  • Specjalistyczne badania drzew przy użyciu tomografu sonicznego ARBORSONIC 3D.
  • Ekspertyzy dendrologiczne – pomniki przyrody.
  • Raporty i prognozy oddziaływania inwestycji na środowisko.