Operat taksacyjny dla działek leśnych w związku z opracowywaniem MPZP dla Gminy Czernichów

18.08 2017