Inwentaryzacja drzew zgodnie z metodyką VTA w zakresie oceny bezpieczeństwa drzew dla otoczenia

18.08 2017