05.12 2014

Wyżyna Miechowska – Obszar Natura 2000 – obuwik pospolity

W niedzielne popołudnie po około godzinnej wycieczce samochodowej można w okresie wiosennym podziwiać niezliczoną ilość obuwików pospolitych Cypripedium calceolus L. (gatunek o największych kwiatach wśród storczyków rosnących w Polsce) i innych roślin chronionych.

Więcej na temat rezerwatów, w których występują obuwiki pospolite i inne znajdziesz Tutaj.
Spełniło się moje marzenie i zobaczyłam w naturalnym środowisku najpiękniejszy ze storczyków, nie sądziłam że będzie aż tyle okazów.
Polecam Wam serdecznie odwiedzenie tego miejsca. Pamiętajcie, że nic nie jest wstanie zastąpić odkrywania piękna polskiej przyrody w jej naturalnym środowisku, zatem dbajmy o nią wspólnie i nie niszczmy jej!