19.02 2018

BREEAM NEW BUILDING – Land, Use and Ecology – poradnik

Land, Use and Ecology i co dalej?

Od 2013 roku pełnię funkcję suitably qualified ecologist to wyrażenie w dosłownym tłumaczeniu odpowiednio wykwalifikowanego ekologa zamyka w sobie doświadczenie, wiedzę oraz umiejętność analitycznego spojrzenia na proces inwestycyjny w odniesieniu do otaczających nas elementów przyrodniczych.

Głównym efektem mojej pracy w ramach tego niewielkiego aczkolwiek bardzo istotnego obszaru certyfikacji jest raport.

Raport pokazuje stan przyrodniczy i ekologiczny terenu inwestycyjnego, rozwiązania wzmacniające potencjał przyrodniczy, a przede wszystkim ekologiczny terenu inwestycji oraz elementy wymagające ochrony oraz sposoby ich zabezpieczenia w ramach prowadzenia wszelkich prac.

Należy zwrócić uwagę, że raport to dopiero początek drogi w uzyskiwaniu punktów z tego obszaru.

Inwestor nie może zapomnieć o konieczności podejmowania działań oraz ewidencjonowaniu by na końcu udowodnić że tak spełnił wymagania raportu, a co za tym idzie procesu certyfikacji.

Realizacja wytycznych w zakresie wzrostu bioróżnorodności wpisuje się w sposób zagospodarowania terenu i ten obszar nie sprawia trudności.

Najbardziej problematyczne jest prowadzenie prac budowlanych, począwszy od uprzątnięcia terenu, kończąc na likwidacji zaplecza budowy. Wpływ procesu inwestycyjnego dotyczył będzie głównie istniejącej zieleni w obrębie inwestycji oraz w strefie buforowej. Natomiast, nie należy pomijać  aspektu obecności zwierząt na terenie budowy. Zwierzęta zasymilowane w środowisku miejskim bardzo chętnie korzystają z elementów charakterystycznych dla dotychczasowych biotopów. Sikorki do zakładania gniazd wykorzystują słupki ogrodzeniowe, pustułki zakładają gniazda na gzymsach budynków, nietoperze mogą wykorzystywać kanały wentylacyjne, piwnice, otwory wentylacyjne jako miejsca dziennego spoczynku, sterta ułożonych rur to idealne miejsce na gniazda ptaków lub legowiska drobnych ssaków. Nieprawidłowo składowany humus to ograniczenie funkcjonowania najbogatszego pod względem bioróżnorodności edafonu glebowego.

W raporcie szczegółowo określono tryb postępowania oraz czynności jakie należy podejmować aby zminimalizować wpływ negatywny inwestycji na prawidłowe funkcjonowanie przyrodniczego otoczenia obiektu.

Uzyskanie punktów z tego obszaru wymaga jednak podjęcia działania przez inwestora.

Na raporcie praca się nie kończy, a wręcz zaczyna!

Master o biodiversity?

Inwestor aby uzyskać punkt jest zobligowany do zatrudnienia lub powierzenia funkcji mistrza bioróżnorodności. Pod tym enigmatycznym tytułem kryje się osoba która będzie miała świadomość i wrażliwość na zagrożenia jakie niosą ze sobą prace budowlane na przyrodę. Nominowanie to nie wszystko, osoba ta powinna aktywnie uczestniczyć w „życiu budowy” reagować na nieprawidłowości, wskazywać właściwe rozwiązania. Co najważniejsze z punktu widzenia certyfikacji ewidencjonować swoją pracę!

Jeśli nie ma takiej osoby?

Szkolenie, które jest jednym z warunków uzyskaniu punktów może rozwiązać ten problem. Szkolenie powinno obejmować wszelkie przesłanki odnośnie wpływu na świat przyrodniczy związane z prowadzeniem prac na budowie.

Dziennik ochrony bioróżnorodności.

Wystarczy zwykły kalendarz, w którym notujemy kontrole terenu inwestycji pod względem obecności zwierząt, sposób zabezpieczenia drzew, krzewów,  sposób składowania materiałów, kontrole stanu technicznego pojazdów, organizacje placu budowy ograniczające negatywny wpływ na istniejące elementy przyrodnicze – kilka prostych regularnie prowadzonych wpisów i możemy być punkt do przodu.

Koniec cz.1

 

 

Tagi