30.12 2014

Botaniczne skarby Śląska Cieszyńskiego

„Owego roku długa przerwa początkiem maja była wyjątkowo krótka, a nam udało się z niej wygospodarować jedynie dwa dni, aby nie marnować swego zdrowia w Krakowie wyruszyliśmy na ziemie Cieszyńską”

Przy okazji zwiedzania Cieszyna miasta pełnego atrakcji historycznych oraz uroku pogranicza skupiliśmy swoją uwagę również na przyrodniczych walorach serca Śląska Cieszyńskiego. To właśnie tutaj najliczniej w kraju występuje Hacquetia epipactis Neck.ex DC. Gatunek ten znajdujący swoje optimum rozwoju w południowej Europie u nas osiąga północny kres swego występowania. Od nazwy miasta i regionu przyjął w 1924 r. Polską nazwę cieszynianki wiosennej. Zaryzykuję i powiem że jest tym dla tego terenu czym krokusy dla Doliny Chochołowskiej. Choć może mniej efektowna i popularna ale może przez to bardziej urokliwym i tym godniejsza naszej uwagi. Skryta pod okapem drzew nieśmiało lśniąca w promieniach majowego słońca złotą główką kwiatostanu w zielonej oprawie podsadkowych liści. Nasze pierwsze spotkanie z tą rośliną miało miejsce na terenie Rezerwatu Przyrody Kopce utworzonym dla ochrony m.in. tej rośliny.

Ta botaniczna wizytówka Cieszyna występuje głównie w żyznych lasach niżu i pogórza w naszym kraju objęta jest ścisłą ochroną gatunkową, wpisana na Czerwonej Liście Roślin i Grzybów Polski jako zagrożona wyginięciem na izolowanych stanowiskach poza obszarem głównego występowania.

W okolicach Cieszyna najłatwiej odnaleźć ją w rezerwatach przyrody: „Kopce”, „Las Miejski nad Puńcowką” i „Lasek Miejski nad Olzą”.

Kwitnie na przełomie kwietnia i maja tuż przed  rozwojem liści graba, wiązu i jesiona.