Analiza bezpieczeństwa drzewa w zakresie statyki przy użyciu tomografu sonicznego ARBORSONIC 3D

18 sierpnia 2017

Problematyka bezpieczeństwa drzew dla otoczenia w obecnych czasach nasilających się gwałtownych zjawisk pogodowych nabiera nowego wymiaru. W przypadku wystąpienia huraganowych wiatrów zniszczeniu... czytaj więcej...