Raport ekologiczny wg wytycznych BREEAM in USE – dla 17 obiektów biurowych, usługowych i handlowych z terenu całego kraju

08.12 2014