• Zakłady Górniczo-Hutnicze Bolesław w Bukownie

  2017

  Inwentaryzacja przyrodnicza w zakresie występowania gatunków chronionych

 • Gmina Sanok

  2016

  Ekspertyza dendrologiczna 3 szt. drzew w zakresie bezpieczeństwa

 • Gmina Miasta Sanoka

  2016

  Ekspertyza dendrologiczna 2 szt. drzew w zakresie bezpieczeństwa

 • 4Gardens Sp. c.

  2016

  Raport ekologiczny wg standardów BREEAM New Construction dla obiektu CH VIVO! KROSNO

 • Taxus UL sp z o.o.

  2016

  Taksacja lasów – Starostwo Powiatowe Dąbrowa Górnicza

 • Urząd Miasta Bukowno

  2016

  Ekspertyza dendrologiczna drzew z terenu miasta

 • Urząd Gminy Zabierzów

  2016

  Inwentaryzacja drzew zgodnie z metodyką VTA w zakresie oceny bezpieczeństwa drzew dla otoczenia

 • Taxus UL sp z o.o.

  2015

  Taksacja lasu – Starostwo Powiatowe w KROŚNIE

 • Urząd Miasta BUKOWNO

  2015

  Ekspertyza dendrologiczna drzew z zakresu bezpieczeństwa

 • Zakłady Górniczo-Hutnicze Bolesław S.A.

  2015

  Wykonanie dokumentacji pod wyłączenie gruntów z produkcji leśnej